Uvjeti poslovanja

AGENCIJA ZA NEKRETNINE TALARIA d.o.o. ( dalje u tekstu: Talaria) je ovlašteno trgovačko društvo koja ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama, te je upisano u Registar posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. 

Talaria je agencija specijalizirana za posredovanje u najmu luksuznih vila, kuća i stanova, zakupu poslovnih prostora te prodaji nekretnina u Zagrebu.

Općim uvjetima poslovanja Talarie uređuje se poslovni odnos s fizičkom ili pravnom osobom koja Talariji daje nalog ili sklapa ugovor o posredovanju. Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju, te sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja posrednika.

Fizička ili pravna osoba koja Talariji daje nalog o posredovanju, sklapa s Talarijom  ugovor o posredovanju:

- kada najmodavac/zakupodavac zatraži od Talaria da ga dovede u vezu s najmoprimcem/zakupnikom koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora o najmu/zakupu nekretnine ili da posreduje u pronalaženju odgovarajućeg najmoprimca/zakupnika za njegovu nekretninu
- kada najmoprimac/zakupnik zatraži od Talarie da ga dovede u vezu s najmodavcem/zakupodavcem nekretnine ili da posreduje u pronalaženju odgovarajuće nekretnine za najam/zakup

obveze Talarie su:
- izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini
- prezentirati predmetne nekretnine
- voditi pregovore neophodne za postizanje dogovora za najam/zakup predmetne nekretnine
- ishoditi izradu prijedloga ugovora o najmu/zakupu
- prisustvovati primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji


Posrednička naknada se plaća prilikom potpisivanja ugovora o najmu/zakupu te kupoprodaji.

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca ili zakupodavca izražena je u postotku od jedne mjesečne najamnine/zakupnine
75 % minimalno + PDV
100 % za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci + PDV
150 % minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci i više + PDV
Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od najmoprimca/zakupoprimca nekretnine. 

UNAJMLJIVANJE I UZIMANJE U ZAKUP – provizija od najmoprimca ili zakupoprimca izražena je u postotku od jedne mjesečne najamnine/ zakupnine
75 % minimalno + PDV
100 % za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci + PDV
150 % minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci i više + PDV
Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od najmodavca/zakupodavca nekretnine. 

PRODAJA
provizija za prodavatelja nekretnine za posredovanje u prodaji:
2 – 4 % od konačne kupoprodajne cijene + PDV; ali ne manje od 7.000,00 kn; koji iznos predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od kupca nekretnine.

KUPNJA
provizija za kupca nekretnine za posredovanje u kupnji:
2 – 4 % od konačne kupoprodajne cijene + PDV; ali ne manje od 7.000,00 kn; koji iznos predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od prodavatelja nekretnine.

ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake ugovorne strane u zamjeni, a postotak se računa od konačno dogovorene vrijednosti nekretnine, koju je strana stekla zamjenom u iznosu od 2 - 4 %  od konačne dogovorene vrijednosti nekretnine + PDV, za svaku ugovornu stranu.

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »